2016-12-06
I mitt första inlägg om min strategi motiverade jag varför jag främst investerar i aktier. Nu kommer jag till vilka aktier jag investerar i och när jag köper och säljer dessa.

Det kommer bli ännu svårare än vanligt att få till en röd tråd i detta inlägg så jag kommer bygga upp det med rubriker med efterföljande kommentarer om varje rubrik.

Köper regelbundet
Jag gör inga anspråk på att köpa när det är billigt utan köper istället regelbundet. Senaste åren har det varit en gång på våren och en gång på hösten. Undantaget är korta klipp eller flyttar såsom teckning i nyintroduktioner, byten mellan A och B-aktier eller byte av skatteskal.

Säljer nästan aldrig
Tror inte heller att jag har någon edge mot marknaden här. Jag säljer bara om jag tycker ett innehav blivit uppenbart övervärderat samtidigt som jag tycker det finns något uppenbart undervärderat att köpa. Detta har hittils inte hänt. Fördelen med en sådan här strategi är att man får en viss trendföljning i portföljen. Innehav som trendar bra får större portföljandel, innehav som trendar dåligt får mindre.

Vill ha utdelning
Jag köper bara bolag som delar ut. Det är smidigt att få en 'automatförsäljning' av alla portföljinnehav en gång om året för att kunna sprida risken något genom omviktning. Sen tror jag det är en viktig drivkraft hos ledningen att ha utdelningen att tänka på. Det är riktiga pengar som måste till och en utdelning kan vara knivig att trolla fram enbart genom kreativ bokföring. Jag tror också det är bra att ledningen inte har hela vinsten att återinvestera i verksamheten. Det är lätt att man inte håller lika hårt i plånboken om den är för stor. Jag vill också investera i bolag som redan tjänar pengar och är lönsamma snarare än de som skall bli det någon gång i framtiden. Där är utdelning en ganska bra indikation.

Köper mina egna leverantörer
Jag är inte så mycket för konsumtion och det som jag ändå köper är sådant som samhället ofta inte skulle klara sig utan. Därför har jag en förkärlek till branscher som energi, bank, försäkring, livsmedel, skog, jordbruk, infrastruktur, underhållning, fastigheter, telekom, säkerhet, kläder med mera. Det är sånt som helt enkelt alltid finns ett behov av i ur och skur. Jag gillar också tanken på vardagshedge. Att om priserna på det jag konsumerar går upp så kan jag iaf trösta mig med att företagen jag äger då får större intäkter.

Ägare
Jag vill helst ha privata skickliga huvudägare så som Antonia Ax:son Johnson, Torsten Jansson med flera. De sitter i samma båt som jag - ägarbåten - till skillnad från tjänstemän på instutitioner som inte äger själva utan är anställda och har sin lön varje månad.

Värdering
Jag försöker att iaf inte köpa på allt för höga multiplar där en alldeles lysande framtid redan är inräknad i priset.

Konkurrensfördelar, starka finanser m.m.
Skulle gärna säga att jag tittar på detta men så är inte riktigt fallet. Tycker det är knepigt.

Sverige
Jag köper helst svenska bolag men gör undantag om branschen jag vill komma åt är svår att få exponering mot på svenska börser. I dagsläget är undantagen Fortum(energi) och Disney(underhållning). Det ger lägre courtage, inget strul med källskatt och om det är någon marknad jag har lite bättre koll på än andra så är det den svenska. Man kan även få en ganska global exponering även med 'svenska' innehav om man äger aktier som SCA, ABB, H&M, Securitas.

För skoj
Ibland kan jag väga in lite att det är roligt att äga vissa bolag. Det är exempelvis kul att se toapapper från SCA när man är ute och reser i världen. Det är kul när Disneys filmer slår försäljningsrekord och till och med lite roligt när elpriser slår i höjden om man har Fortumaktier.

Många innehav
Jag har inga särskilda regler om innehav i portföljen. På sikt kommer jag troligtvis ha upp mot 30 kanske 50 innehav. Jag följer dem ändå inte så noga och jag har inget emot riskspridning.

Indexfonder
Där jag är tvungen att ha fonder, PPM och ITP, satsar jag på så låg avgift som möjligt och då blir det i praktiken indexfonder. Jag passar även på att få global exponering här för att balansera min sverigetunga privata portfölj. Att jag inte vill ha indexfonder privat beror på att jag tycker det är roligare att äga aktierna direkt. På sikt hoppas jag också kunna låna ut mina aktier till blankare och därmed få lite extra avkastning.

Låga avgifter
Att jag bara köper två gånger om året har faktiskt att göra med att jag vill hålla ner courtaget även om det kan tyckas barnsligt nu när courtaget är så pass lågt. Det är få saker man vet när det gäller investeringar men en sak är säker och det är att så fort en avgift dragits är dessa pengar borta för alltid och man får ingen avkastning på dem framöver.
2016-11-30
Jag tecknade mig för 1200 aktier i Volati via Nordnet och fick 100. Teckningskursen var 58 kr och jag sålde alla mina 100 strax efter börsöppning och fick 62.50 kr per aktie. Det blev alltså en vinst på 450 kr minus courtage och skatt.

Ni som hänger med lite vet att ingen av de som tecknade via Avanza fick någon tilldelning. Jag har all förståelse för att de är besvikna. Volati var kraftigt övertecknad och det bådar ju gott för att aktien går upp en aning första handelsdagen. Hade det inte varit någon överteckning hade det troligtvis gått sämre och vid ett sådant scenario hade även avanzakunderna fått tilldelning. Såhär i efterhand när vi har ett hum om hur tilldelningen gått till kan man se det lite som en förlustgaranti för avanzakunderna. Antingen är intresset stort och man blir utan tilldelning, eller så är intresset svagt och man får tilldelning.

Det ger även en tankeställare till mig. Hade intresset varit mindre hade jag kanske fått alla de 1200 jag tecknade men då hade sannolikt inte kursuppgången över teckningskursen varit lika given. I de fall det blir förlust på en sådan här manöver blir den alltså troligen större än en eventell vinst eftersom man får fler aktier vid svagt intresse.

Kanske är det då bättre att teckna minimiantalet i så många depåer som möjligt. För att på så sätt minska på skillnaden i tilldelning vid stort resp. litet intresse. Dock lär inte det vara en säker metod det heller då tilldelningen ibland baseras på hur stor post som har tecknats.

Det hade varit trevligt om det i prospektet framgår hur tilldelningen kommer gå till. Samtidigt får man ju aldrig all info på bordet i aktiehandel och tilldelningen är bara en av massor okända parametrar. Ingen är tvingad att teckna och alla får göra sin egen analys utifrån den fakta som finns. Vissa osäkerheter kanske man helt enkelt kallt får räkna med worst case för att vara på den säkra sidan.
2016-11-28
Ibland blir vardagslivet lite väl adrenalinfattigt och i ren spänningstörst tecknade jag mig idag för 1200 aktier i Volati-emissionen. Senast jag gjorde en liknande grej och tecknade mig för aktier i Akelius pref gick aktien ner under tekningskursen ganske kort därefter så räkna med det i Volati nu också mina vänner.

Men om Volati inte gör det kommer jag sälja ganska snabbt för att få smaka på en snabb ljuv vinst. Om den handlas ner under teckningskursen kommer jag behålla :)

Nåja. Kanske säljer jag ändå av skattetekniska skäl. För att hålla ner risken tecknade jag nämligen i vanlig depå pga att jag har en skattevinst till följd av mina sålda Nordnetaktier. Jag har alltså utrymme att kvitta en ev. förlust.

Nu är det ju inte säkert att jag ens får tilldelning men det är ju också en del av spänningen jag söker.
2016-11-27
Nu har alla väntade utdelningar under 2016 ramlat in i kassan. Lite stolt kan jag konstatera att även detta år delade samtliga innehav ut pengar trots att vissa inköp gjordes för bra många år sen och jag inte har sålt annat än Nordnet(pga bud).


Aktie         Före skatt   Efter skatt       %
Akelius Pref      30 000        30 000    6.49
Fortum            13 640        11 594    8.02
Handelsbanken A    9 000         9 000    4.80
Axfood             6 120         4 284    6.61
Telia Company      6 000         5 914    8.60
Industrivärden C   6 000         5 625    3.10
SCA A              5 750         4 025    2.35
Hennes & Mauritz B 4 875         4 729    3.59
Castellum          3 920         3 920    4.10
New Wave B         3 000         3 000    2.13
Kungsleden         2 666         2 666    3.57
Disney             1 224         1 040    0.73
Nordea Bank        1 184           829    6.16
ABB Ltd            1 134           794    3.40
Securitas B        1 050         1 050    2.66
Nordnet B            585           409    3.51

Summa             96 147        88 878

Alla siffror i SEK. Procentsiffran avser utdelningen jag fått under året innan skatt jämfört med stängingskursen 2016-11-25.

Jämfört med 2015 har bruttoutdelningarna ökat med 26.32 % och nettoutdelningarna med 33.32%

2016 var ett bra år. Jag räknar inte med lika stor ökning inför 2017. Dels pga att många innehav hade extrautdelningar under 2016 som kanske inte blir av 2016 och dels pga att ju större portföljen blir ju mindre procentuel effekt får sparandet. Kanske blir det även sänkning av ordinarie utdelning i Telia och Fortum.
2016-11-22
Idag fick jag första fakturan för mitt Shell Mastercard kreditkort som jag skrivit ett inlägg om tidigare.

Kortet anlände någon vecka efter ansökan skickades in och det har fungerat klanderfritt. Sedan tidigare visste jag att det var 15 kronors aviavgift på pappersfaktura men nu när jag betalade den första kunde jag som väntat anmäla mig för E-faktura i internetbanken. Så framöver skall jag slippa aviavgiften. Hittils har jag kommit upp i en bonus på 19.8 kr så bara den var högre än aviavgiften.

På fakturan stod två belopp. 'Lägsta belopp att betala' och 'Total skuld'. Jag betalade in 'Total skuld' och hoppas nu att de håller vad de lovat och inte lägger på några ytterliggare avgifter eller räntor.

En skillnad mot OKQ8-kortet är perioden som jag betalar för nu innan månadsskiftet. Den var 7:e okt - 6:e nov jämfört med 15:e okt - 14:e nov för OKQ8-kortet. Det är alltså ännu mer eftersläpning med betalningarna med Shell vilket hade gett lite extra ränta på lönekontot om det varit någon ränta där :)
2016-11-17
Med risk för att ni tror att jag blivit daytrader vill jag nu meddela en liten portföljförändring.

I måndags sålde jag mina 1500 Handelsbanken A och köpte direkt därefter 1500 Handelsbanken B. Trots att jag nu har lika stor del i Handelsbanken och lika stor rätt till utdelning fick jag loss 3180 kr efter courtage med den här manövern.

Likviditeten i Handelsbankens röststarka A-aktie är högre än i B-aktien. Detta beror med största sannolikhet på att det finns betydligt fler A-aktier(nästan 2 miljarder) jämfört med B-aktier(ca 35 miljoner). Därför är det bara fördelar med att ha A-aktier jämfört med B och den borde därmed handlas något högre. Men av någon outgrundlig anledning var det inte så när jag köpte. A-aktien var billigare och jag köpte då naturligtvis den.

Inte nog med att jag fick en liten extra 'utdelning'. Skatten på ISKn blir också lite lägre om man äger den billigare aktien eftersom skatten i ISK bland annat baseras på innehavens marknadsvärde vid kvartalsskiften. Lägre marknadsvärde ger lägre skatt.

Om A-aktien blir billigare än B-aktien igen kommer jag växla tillbaka.

Läs också: Köpa A eller B-aktien
2016-11-16
Min långa säljorder på 41 kr för Nordnet gick aldrig igenom men i måndags sålde jag hela innehavet(450 aktier). Det var lite av en impulshandling när jag såg att kursen stog i 37.7 kr som är 70 öre över budkursen. Jag har ingen aning om premiumvärderingen över budkursen är motiverad men nu blev det som det blev. Jag fick 37.6 för mina aktier.

Köpet av dessa aktier gjordes 30 mars 2011 till kursen 19.8 kr vilket landade på 8910 kr. Under åren har jag fått utdelning på 1576 kr efter skatt och nu när jag sålde fick jag 16 920 kr.

Det ger en total avkastning efter skatt och courtage på 7088 kr vilket innebär en effektiv årsränta på 10.8%. Det är snäppet över den effektiva avkastningen på hela min aktieportfölj sedan 1 jan 2011 som är 10.5% i skrivande stund.

Nordnet hade jag som ni kanske anar i vanlig värdepappersdepå och därför har jag räknat med 30% skatt på utdelningar och reavinst ovan. Om jag hade haft något innehav med förlust i min VP hade jag nu passat på att flytta in det i ISK:n för att kunna kvitta vinsten i Nordnet. Men det har jag inte så det blir inget med det.
2016-11-02
För någon vecka sen kom ett uppköpsbud på Nordnet. Budet var på 37 kronor och jag funderar nu lite på vad jag skall göra med mina aktier. Aktien har handlats strax över budet sen det kom och anledningen till det sägs vara att ett ev. högre bud kan behövas för att få de 90% aktier som krävs för att kunna köpa alla aktier.

37 kronor för Nordnet ger ett p/e på nästan 22 och ett p/b på 3.4. Det får väl antas vara ok med tanke på att Nordnet inte varit någon fantastisk tillväxtmaskin och troligtvis inte kommer bli det heller. Man skall tänka på att aktiehandel är populärt så här efter 8 års i stort sett oavbruten uppgång. Samtidigt ligger räntenettot på rekordnivåer. Det finns helt klart risk för att Nordnets vinst kan sjunka rätt kraftigt.

Budet passar mig egentligen rätt bra. Nordnet är mitt  minsta innehav(0.6 % av portföljen) och jag har tröttnat lite på Nordnet sen Jan Dinkelspiel och Gunter Mårder slutade. Till råga på det har jag testat Nordnet lite själv på det senaste och jag har mina Fortumaktier i en kapitalförsäkring och mina Disney i en ISK på Nordnet. Jag är villig att erkänna att de som tycker att Nordnets hemsida är katastrofal iofs inte har rätt men iaf har en viss poäng. Jag tycker framförallt att hemsidan är något rörig och svårnavigerad.

Kanske kommer jag sälja mina aktier på börsen, eller kanske behålla dem och tacka nej till budet. Det senare mest i så fall för att det kan vara spännande att antingen stoppa uppköpet eller få se i praktiken hur tvångsinlösen går till. Hursomhelst har jag lagt in en veckolång säljorder på kursen 41 kr. Chansen är liten men det har hänt förut att aktiekurser har dragit iväg helt utan anledning. Det hände exempelvis senast i Aspiro där kursen gick helt bananas trots att ett bud hade kommit. Om det händer i Nordnet har jag ingen chans att vara på hugget och sälja utan jag förlitar mig istället på min order som ligger inne.
2016-10-23
Jag investerar i vitt skilda saker. Utbildningar, kurser, praktik och fysisk träning för att vårda mig själv. Jag jobbar även kvar på mitt jobb till stor del eftersom jag där utvecklas och lär mig en massa varje dag. Jag investerar i prylar, kläder, inredning, resor och upplevelser för att jag själv skall må bra och ha en trevlig tillvaro. Men den investering jag tveklöst i alla fall lägger mest pengar på är aktier och i det här inlägget skall jag motivera varför.

Aktier ses ofta som en typ av investering jämsides med obligationer, guld, mark, fastigheter, skog med mera. Jag ser det inte riktigt så. Jag ser mer aktier ungefär som en ISK. Ett skal som iofs alltid kallas aktie men innanför skalet kan i stort sett vilken investering som helst rymmas.

Du kan exempelvis investera i skog genom att köpa aktier i Latvian Forest Company AB. Du får iofs inte enbart skog om du köper Latvian Forest utan även en verksamhet med personal, hyreskontrakt, försäkringskostnader och en väldigt massa andra saker. Men det är något du i stort sett tvingas till även om du köper en bit mark med skog själv också. För att skogen skall ge avkastning behöver den skötas. Gallring, averkning, jakträttigheter och återplantering måste administreras. Troligtvis behöver skogen försäkras.

Att köpa aktier i ett skogsbolag är faktiskt väldigt mycket som att köpa skog själv med skillnaden att du betalar andra för att helt och hållet ta hand om drift och administration och avstår därmed från möjligheten att göra vissa delar själv.

Så när jag köper aktier handlar det inte för mig om att investera i aktier i sig. Det handlar om att investera i tillgångar och verksamheter så som fastigheter, skog, affärskedjor, bryggerier, fabriker, kärn och vattenkraftverk o.s.v.


Jag vill investera i sådant som ger avkastning och inte spekulera i sådant som eventuellt någon annan vill betala mer för någon gång i framtiden. Därför investerar jag exempelvis inte i guld. Köper du en bit guld på säg 100 gram kommer det fortfarande bara vara en bit guld på 100 gram om hundra år. Under dessa år har du dessutom fått betala försäkring, förvaring och skydd för guldet om det skall vara en så trygg placering som namnet gud utstrålar.

Köper du en bit mark har du också bara kvar samma mark om hundra år men under dessa undra år kan du även varje år odla potatis på marken och på så sätt få avkastning. Många drar gränsen mellan investering och spekulernig här. En investering ger avkastning, spekulation ger ingen avkastning. En investering har dock alltid en viss del spekulation inbyggt eftersom du ändå måste göra upp om ett pris med säljaren vad investeringen kan tänkas vara värd. Det spelar ingen roll hur fantastisk avkastning som en investering ger.  det finns likväl alltid ett pris som är för högt. Ett pris där spekuleringsdelen i investeringen kan radera ut hela avkastningen även på lång sikt. Ett nödvändigt ont man inte kommer ifrån.

Jag avstår ifrån investeringar/spekulation i guld, olja, alla andra råvaror, bitcoins, valutor, konst, antikviteter och liknande till fördel för investeringar i forskning, utveckling, fabriker, byggnader, fastigheter, varumärken, affärsverksamheter, bryggerier, skog, infrastruktur, kraftverk och teknikplatformar.

Att jag gör det via skalet aktier är för att det är så fantastiskt smidigt och tidseffektivt. Istället för att själv administrera och driva mina tillgångar kan jag lägga tiden på annat och därmed ytterliggare utveckla mig själv och sprida riskerna.
2016-10-22
Tidigare i veckan beställde jag ett Shell kreditkort och idag kom själva kortet hem i lådan.

Anledningen är att kreditkortet jag har idag(OKQ8 Visa) bara ger 0.3% bonus medans shellkortet ger 1%.

Shellkortet är ett Mastercard och det är helt utan avgifter såvida man betalar hela räkningen och har e-faktura. Bonusen skall man få insatt på kortet.

Jag kommer använda det paralellt med OKQ8-kortet en tid och om allt funkar bra så säger jag eventuellt upp mitt gamla.

Uppföljning kommer...
Mina favoritbloggar:
Lundaluppen
40procent20år
Fundamentalanalysbloggen
petrusko
Utdelningsseglaren
Gunnars tankar och funderingar
Stockman.nu
ägamintid

Kontakt:
På twitter - @sptusn
Via mail - sparatill@gmail.com